Business Meeting

Zabezpieczenie należności, gwarancje, negocjacje kontraktów

Oferujemy:

  1. Negocjacje kontraktów handlowych

  2. Obsługę gwarancji w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym

  3. Obsługa transakcji handlu zagranicznego i usług

  4. Zabezpieczenie ryzyka handlowego

  5. Zabezpieczenie ryzyka produkcji

  6. Monitoring i windykacja należności

  7. Networking 

  8. Ubezpieczenia należności

  9. Finanse dla firm 

Brak zapłaty od kontrahenta, problemy z płynnością, konieczność zwiększania zadłużenia dla zapewnienia płynności w firmie, zarządzanie potencjalną stratą finansową "po fakcie". To tylko niektóre negatywne efekty błędów w zarządzaniu firmą w obszarze ryzyka handlowego, finansowego oraz kontraktowego. Dla każdej firmy odpowiednio wynegocjowany kontrakt z kontrahentem na warunkach partnerskich to podstawa w budowaniu bezpieczeństwa finansowego firmy, redukcji strat finansowych oraz aktywnego zarządzania ryzykiem braku otrzymania zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi.

Zarezerwuj spotkanie